وبلاگ وردپرس فارسی

۳۱ تیر ۱۳۸۸

وردپرس فارسی ۲٫۸٫۲

بوسیله گناهکار. موضوع: عمومی

نگارش ۲٫۸٫۲ وردپرس فارسی منتشر شد.

در این نگارش یک مشکل امنیتی برطرف شده است.

این نگارش را می‌توانید از بخش مربوطه دریافت کنید.

۲۰ تیر ۱۳۸۸

وردپرس فارسی ۲٫۸٫۱

نگارش ۲٫۸٫۱ وردپرس فارسی با هدف رفع ایرادات موجود در نگارش ۲.۸ منتشر شد.

فهرست تغییرات و اصلاحات انجام شده در این نگارش را می‌توانید در این آدرس ببینید.

وردپرس فارسی ۲.۸.۱ را از این بخش دریافت کنید.

۱۶ تیر ۱۳۸۸

وردپرس فارسی ۲٫۸ نگارش استاد “کیخسرو پورناظری”

بوسیله گناهکار. موضوع: وردپرس فارسی، خبر

نگارش ۲٫۸ وردپرس فارسی به‌صورت یک بسته‌ی کامل منتشر شد.

این نگارش وردپرس فارسی٬ با افتخار مزیّن به‌نام استاد بزرگ ِ تنبور ایران٬ کیخسرو پورناظری می‌باشد.

نگارش ۲٫۸ اولین نگارش وردپرس فارسی است که به‌صورت بسته‌ی کامل ارائه می‌شود٬ وردپرس فارسی ۲٫۸ را از این‌جا دریافت کنید.

تازه ترین نوشته ها

بایگانی ماهانه

موضوعات

پیوندهای سریع

دیگر پیوندها