وبلاگ وردپرس فارسی

۱۰ آذر ۱۳۹۸

وردپرس فارسی ۵٫۳ نگارش استاد «علیدوست فلاحتی»

بوسیله گناهکار. موضوع: وردپرس فارسی

وردپرس فارسی ۵٫۳ منتشر شد.
این نگارش از وردپرس فارسی با افتخار مزیّن به نام استاد گرانقدر موسیقی ایران، «علیدوست فلاحتی» است.

می‌توانید نگارش جدید وردپرس فارسی را از این بخش دریافت٬ یا به‌صورت خودکار از بخش مدیریت سایت خود٬ به‌روز نمایید.
توجه داشته باشید که پیغام به‌روزرسانی در بخش مدیریت سایت شما باید مربوط به وردپرس فارسی (fa_IR) باشد.

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

وردپرس فارسی ۵٫۲٫۱

بوسیله گناهکار. موضوع: وردپرس فارسی

وردپرس فارسی ۵٫۲٫۱ منتشر شد.

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

وردپرس فارسی ۵٫۲ نگارش استاد «حسن اسکندری»

بوسیله گناهکار. موضوع: وردپرس فارسی

وردپرس فارسی ۵٫۲ منتشر شد.
این نگارش از وردپرس فارسی با افتخار مزیّن به نام استاد گرانقدر موسیقی ایران، «حسن اسکندری» است.

می‌توانید نگارش جدید وردپرس فارسی را از این بخش دریافت٬ یا به‌صورت خودکار از بخش مدیریت سایت خود٬ به‌روز نمایید.
توجه داشته باشید که پیغام به‌روزرسانی در بخش مدیریت سایت شما باید مربوط به وردپرس فارسی (fa_IR) باشد.

۱۶ اسفند ۱۳۹۷

وردپرس فارسی ۵٫۱ نگارش استاد «ملک‌محمد مسعودی»

بوسیله گناهکار. موضوع: وردپرس فارسی

وردپرس فارسی ۵٫۱ منتشر شد.
این نگارش از وردپرس فارسی با افتخار مزیّن به نام استاد گرانقدر موسیقی ایران، «ملک‌محمد مسعودی» است.

می‌توانید نگارش جدید وردپرس فارسی را از این بخش دریافت٬ یا به‌صورت خودکار از بخش مدیریت سایت خود٬ به‌روز نمایید.
توجه داشته باشید که پیغام به‌روزرسانی در بخش مدیریت سایت شما باید مربوط به وردپرس فارسی (fa_IR) باشد.

۱۰ بهمن ۱۳۹۷

وردپرس فارسی ۵٫۰٫۳ نگارش استاد «قنبر راستگو»

بوسیله گناهکار. موضوع: عمومی

وردپرس فارسی ۵٫۰٫۳ منتشر شد.
این نگارش از وردپرس فارسی با افتخار مزیّن به نام استاد گرانقدر موسیقی ایران، «قنبر راستگو» است.

می‌توانید نگارش جدید وردپرس فارسی را از این بخش دریافت٬ یا به‌صورت خودکار از بخش مدیریت سایت خود٬ به‌روز نمایید.
توجه داشته باشید که پیغام به‌روزرسانی در بخش مدیریت سایت شما باید مربوط به وردپرس فارسی (fa_IR) باشد.

۱۸ مرداد ۱۳۹۷

وردپرس فارسی ۴٫۹٫۸

بوسیله گناهکار. موضوع: وردپرس فارسی

وردپرس فارسی ۴٫۹٫۸ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل امنیتی برطرف شده است.

۲۴ دی ۱۳۹۶

وردپرس فارسی ۴٫۹٫۱

بوسیله گناهکار. موضوع: وردپرس فارسی

وردپرس فارسی ۴٫۹٫۱ منتشر شد.

ترجمه این نگارش بدون نظارت مستقیم گروه وردپرس فارسی و توسط کاربران انجام شده است.

۱۴ مهر ۱۳۹۶

وردپرس فارسی ۴٫۸٫۲

بوسیله گناهکار. موضوع: وردپرس فارسی

وردپرس فارسی ۴٫۸٫۲ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل امنیتی برطرف شده است.

۹ شهریور ۱۳۹۶

وردپرس فارسی ۴٫۸٫۱

بوسیله گناهکار. موضوع: وردپرس فارسی

وردپرس فارسی ۴٫۸٫۱ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل امنیتی برطرف شده است.

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

وردپرس فارسی ۴٫۸ نگارش استاد «آی‌محمد یوسفی»

بوسیله گناهکار. موضوع: وردپرس فارسی

وردپرس فارسی ۴٫۸ منتشر شد.
این نگارش از وردپرس فارسی با افتخار مزیّن به نام استاد گرانقدر موسیقی ایران، «آی‌محمد یوسفی» است.

می‌توانید نگارش جدید وردپرس فارسی را از این بخش دریافت٬ یا به‌صورت خودکار از بخش مدیریت سایت خود٬ به‌روز نمایید.
توجه داشته باشید که پیغام به‌روزرسانی در بخش مدیریت سایت شما باید مربوط به وردپرس فارسی (fa_IR) باشد.

تازه ترین نوشته ها

بایگانی ماهانه

موضوعات

پیوندهای سریع

دیگر پیوندها