وبلاگ وردپرس فارسی

۲۰ تیر ۱۳۸۸

وردپرس فارسی ۲٫۸٫۱

بوسیله گناهکار. موضوع: وبلاگ، وردپرس فارسی

نگارش ۲٫۸٫۱ وردپرس فارسی با هدف رفع ایرادات موجود در نگارش ۲.۸ منتشر شد.

فهرست تغییرات و اصلاحات انجام شده در این نگارش را می‌توانید در این آدرس ببینید.

وردپرس فارسی ۲.۸.۱ را از این بخش دریافت کنید.

بدون بازتاب

RSS برای بازتاب های این نوشته. آدرس برای ارسال بازتاب.

تازه ترین نوشته ها

بایگانی ماهانه

موضوعات

پیوندهای سریع

دیگر پیوندها