وبلاگ وردپرس فارسی

۱۸ مرداد ۱۳۹۷

وردپرس فارسی ۴٫۹٫۸

بوسیله گناهکار. موضوع: وردپرس فارسی

وردپرس فارسی ۴٫۹٫۸ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل امنیتی برطرف شده است.

۲۴ دی ۱۳۹۶

وردپرس فارسی ۴٫۹٫۱

بوسیله گناهکار. موضوع: وردپرس فارسی

وردپرس فارسی ۴٫۹٫۱ منتشر شد.

ترجمه این نگارش بدون نظارت مستقیم گروه وردپرس فارسی و توسط کاربران انجام شده است.

۱۴ مهر ۱۳۹۶

وردپرس فارسی ۴٫۸٫۲

بوسیله گناهکار. موضوع: وردپرس فارسی

وردپرس فارسی ۴٫۸٫۲ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل امنیتی برطرف شده است.

۹ شهریور ۱۳۹۶

وردپرس فارسی ۴٫۸٫۱

بوسیله گناهکار. موضوع: وردپرس فارسی

وردپرس فارسی ۴٫۸٫۱ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل امنیتی برطرف شده است.

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

وردپرس فارسی ۴٫۸ نگارش استاد «آی‌محمد یوسفی»

بوسیله گناهکار. موضوع: وردپرس فارسی

وردپرس فارسی ۴٫۸ منتشر شد.
این نگارش از وردپرس فارسی با افتخار مزیّن به نام استاد گرانقدر موسیقی ایران، «آی‌محمد یوسفی» است.

می‌توانید نگارش جدید وردپرس فارسی را از این بخش دریافت٬ یا به‌صورت خودکار از بخش مدیریت سایت خود٬ به‌روز نمایید.
توجه داشته باشید که پیغام به‌روزرسانی در بخش مدیریت سایت شما باید مربوط به وردپرس فارسی (fa_IR) باشد.

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

وردپرس فارسی ۴٫۷٫۵

بوسیله گناهکار. موضوع: وردپرس فارسی

وردپرس فارسی ۴٫۷٫۵ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل امنیتی برطرف شده است.

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

وردپرس فارسی ۴٫۷٫۴

بوسیله گناهکار. موضوع: وردپرس فارسی

وردپرس فارسی ۴٫۷٫۴ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل کوچک برطرف شده است.

۵ فروردین ۱۳۹۶

وردپرس فارسی ۴٫۷٫۳

بوسیله گناهکار. موضوع: وردپرس فارسی

وردپرس فارسی ۴٫۷٫۳ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل امنیتی برطرف شده است.

۸ بهمن ۱۳۹۵

وردپرس فارسی ۴٫۷٫۲

بوسیله گناهکار. موضوع: وردپرس فارسی

وردپرس فارسی ۴٫۷٫۲ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل امنیتی مهم برطرف شده است.

۲۹ دی ۱۳۹۵

وردپرس فارسی ۴٫۷٫۱

بوسیله گناهکار. موضوع: وردپرس فارسی

وردپرس فارسی ۴٫۷٫۱ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل امنیتی مهم برطرف شده است.

می‌توانید نگارش جدید وردپرس فارسی را از این بخش دریافت٬ یا به‌صورت خودکار از بخش مدیریت سایت خود٬ به‌روز نمایید.
توجه داشته باشید که پیغام به‌روزرسانی در بخش مدیریت سایت شما باید مربوط به وردپرس فارسی (fa_IR) باشد.
در صورتی که پس از به‌روزرسانی خودکار برخی عناصر متحرک بخش مدیریت از کار افتادند، وردپرس را به‌صورت دستی به‌روز کنید.

تازه ترین نوشته ها

بایگانی ماهانه

موضوعات

پیوندهای سریع

دیگر پیوندها