وبلاگ وردپرس فارسی

۲۰ تیر ۱۳۸۸

وردپرس فارسی ۲٫۸٫۱

نگارش ۲٫۸٫۱ وردپرس فارسی با هدف رفع ایرادات موجود در نگارش ۲.۸ منتشر شد.

فهرست تغییرات و اصلاحات انجام شده در این نگارش را می‌توانید در این آدرس ببینید.

وردپرس فارسی ۲.۸.۱ را از این بخش دریافت کنید.