وبلاگ وردپرس فارسی

۲۱ مرداد ۱۳۸۸

وردپرس فارسی ۲٫۸٫۴ منتشر شد

بوسیله گناهکار. موضوع: وردپرس فارسی

در این نگارش یک مشکل امنیتی برطرف شده است.

از این بخش دریافت کنید.

۱۳ مرداد ۱۳۸۸

وردپرس فارسی ۲٫۸٫۳

بوسیله گناهکار. موضوع: وردپرس فارسی، خبر

وردپرس فارسی ۲٫۸٫۳ منتشر شد.

در این نگارش یک مشکل امنیتی برطرف شده است.

نگارش ۲٫۸٫۳ از این بخش دریافت کنید.

تازه ترین نوشته ها

بایگانی ماهانه

موضوعات

پیوندهای سریع

دیگر پیوندها