وبلاگ وردپرس فارسی

۱۳ مرداد ۱۳۸۸

وردپرس فارسی ۲٫۸٫۳

بوسیله گناهکار. موضوع: وردپرس فارسی، خبر

وردپرس فارسی ۲٫۸٫۳ منتشر شد.

در این نگارش یک مشکل امنیتی برطرف شده است.

نگارش ۲٫۸٫۳ از این بخش دریافت کنید.

بدون بازتاب

RSS برای بازتاب های این نوشته. آدرس برای ارسال بازتاب.

تازه ترین نوشته ها

بایگانی ماهانه

موضوعات

پیوندهای سریع

دیگر پیوندها