وبلاگ وردپرس فارسی

۲۲ آبان ۱۳۸۸

وردپرس فارسی ۲٫۸٫۶

بوسیله گناهکار. موضوع: وردپرس فارسی

نگارش ۲٫۸٫۶ وردپرس برای برطرف کردن دو ایراد امنیتی منتشر شد.

این ایرادها بیشتر سایت‌هایی را تهدید می‌کردند که دارای چند نویسنده٬ یا عضوپذیر بودند.

بدون بازتاب

RSS برای بازتاب های این نوشته. آدرس برای ارسال بازتاب.

تازه ترین نوشته ها

بایگانی ماهانه

موضوعات

پیوندهای سریع

دیگر پیوندها