مستندات

نگارش ۳٫۰٫۲


در ۱۰ آذر ۱۳۸۹ وردپرس فارسی ۳٫۰٫۲ برای عموم منتشر شد. در این نگارش یک مشکل جدی امنیتی که در نگارش‌های پیشین وردپرس وجود داشت، برطرف شده است.

برای نگارش ۳٫۰٫۲، نگارش پایگاه‌داده (db_version در wp_options) همچنان ۱۵۴۷۷ باقی ماند.

چکیده ویرایش‌ها

  • رفع یک ایراد امنیتی که به کاربران سطح نویسنده اجازه می‌داد به سطوح بالاتر دسترسی پیدا کنند و سایت را مدیریت نمایند. (r16625)
  • رفع ایراد در بخش بازتاب/پینگ (#۱۳۸۸۷)
  • رفع ایراد انتقال نشانی‌هایی که در آن‌ها از %category% استفاده شده است. (#۱۳۴۷۱)
  • رفع ایراد پیام‌های خطای گاه به‌گاه و بی‌ربط در فعال‌سازی افزونه‌ها. (#۱۵۰۶۲)
  • رفع یک XSS کوچک که در request_filesystem_credentials هنگام پاک کردن افزونه‌ها رخ می‌داد. (r16367, r16373)
  • رفع ابهام از لیسانس نرم‌افزار در readme و پرونده‌های مربوطه. (r15534)
  • و برخی رفع ایرادها در بخش چندسایته

پرونده‌های ویرایش‌شده

wp-includes/ms-files.php
wp-includes/version.php
wp-includes/comment.php
wp-includes/functions.php
wp-includes/load.php
wp-includes/canonical.php
wp-includes/capabilities.php
readme.html
wp-admin/includes/plugin.php
wp-admin/includes/file.php
wp-admin/includes/update-core.php
wp-admin/plugins.php