مستندات

پیوند‌ها


با استفاده از قسمت پیوندها می‌توانید پیوند (لینک) دوستان و وب سایت ها و بلاگ های مورد علاقه تون رو در ستون کناریتون نمایش بدید.

مدیریت پیوند ها

فهرست پیوند هایی که اضافه کردید رو از این قسمت مشاهده و مدیریت می‌کنید.

افزودن پیوند ها

از طریق این قسمت پیوند جدید اضافه می‌شود.

اضافه کردن پیوند

 • نام: در این قسمت عنوان پیوند قرار می‌گیرد.
 • نشانی: آدرس اینترنتی پیوند قرار می‌گیرد.
 • توضیح: توضیح مرتبط با پیوند قرار می‌گیرد.
 • کلید افزودن پیوند: با فشردن این کلیک پیوند جدید اضافه می‌شود.

دسته ها

پیوند ها و لینک های خود را هم مانند مطالب می‌توانید دسته بندی کنید برای مثال یک دسته برای دوستان دسته دیگر همکاران و … از این قسمت دسته مربوط پیوند را انتخاب می‌کنید.

هدف

نوع باز شدن پیوند را از این قسمت انتخاب می‌کنید.

 • blank_ : با انتخاب این گزینه لینک در صفحه جدید باز می‌شود.
 • top_ : با انتخاب این گزینه لینک در صفحه فعلی باز می‌گردد.

نمایان

با استفاده از این قسمت تعیین می‌کنید لینک نمایش داده شود یا خیر؟

پیوند های همسو

اطلاعات پیوند مورد نظر را دقیق تر ثبت کنید.

پیشرفته

از این قسمت گزینه های بیشتری به پیوندتان اضافه کنید.

 • نشانی تصویر: برای لینک خود یک تصویر (مانند تصویر لوگو) انتخاب کنید.
 • نشانی [[RSS]]: نشانی RSS (در صورت وجود) قرار می‌دهید.
 • یادداشت: برای این لینک یادداشت قرار می‌دهید.
 • نمره: از ۰ تا ۹ می‌توانید به آن امتیاز و نمره بدهید.

درون ریزی پیوند ها

از این قسمت می‌توانید پیوندهای که در جای دیگری استفاده می‌کردید در قسمت های پیوند ها [[import]] کنید.

دسته ها

شما می‌توانید پیوند های خود را هم دسته بندی کنید برای مثال دسته دوستان یا همکاران و …

فهرست دسته ها

فهرست دسته های مربوط به پیوند ها در اینجا قرار می‌گیرد که از این قسمت آن ها را مدیریت می‌کنید.

افزودن دسته تازه

از این قسمت نیز دسته جدید ایجاد می‌کنید.

 • نام دسته: عنوان دسته در اینجا قرار می‌گیرد.
 • [[نامک]] دسته (نام لاتین): عنوان لاتین دسته در این قسمت نوشته می‌شود.
 • توضیح: توضیح مربوط به دسته را در اینجا می‌نویسید.
 • کلید افزودن دسته: دسته جدید را ایجاد می‌کنید.