مستندات

قالب بندی تاریخ و زمان


در وردپرس از تابع هایی مانند the_date() و the_time() برای برگرداندن اطلاعات تاریخ و زمان استفاده می شود.بعضی از این توابع پارامتری را دریافت می کنند که به شما اجازه می دهد نوع نمایش تاریخ و زمان را مشخص کنید.

این پارامتر ورودی قالبی است که از ترکیب حالت های مختلف تاریخ ایجاد می شود.برای مثال قالب:

l, F j, Y

تاریخ و زمان را به این صورت نمایش می دهد:

Friday, September 24, 2004

و اما هر یک از حروف نماینده چه بخشی هستند:

  • l = نام کامل روز (در هفته)
  • F = نام کامل ماه
  • j = روز (در ماه)
  • Y = نمایش سال (۴ رقمی٬حرف y دو رقم آخر عدد سال را نمایش می دهد)

وردپرس با PHP نوشته شده است.پس توابع نمایش تاریخ در وردپرس به صورت نمایش توابع پیش فرض PHP است.

برای ساختن قالب مورد نظر خود می توانید از جدول کاراکترهای تاریخ و زمان در سایت PHP استفاده کنید.