مستندات

بهینه سازی و تعمیر پایگاه داده


برای تعمیر خودکار [[پایگاه داده]] در نسخه های ۲٫۹ به بالا دستور زیر را به فایل پیکربندی (wp-config.php)  وردپرس اضافه کنید:

define('WP_ALLOW_REPAIR', true);

اجرای بهینه سازی:

سپس آدرس زیر را در مرورگر خود اجرا کنید:

http://example.com/wp-admin/maint/repair.php

نکته:

بعد از مراحل بهینه سازی, پیشنهاد می شود.دستوری را که قبلا به فایل wp-config.php اضافه کردید برای امنیت بیشتر حذف کنید.