لوگوها

به صفحه لوگوهای وردپرس فارسی خوش آمدید. شما برای نشان دادن حمایت خود از وردپرس فارسی می توانید از لوگوهای زیر در وبلاگ یا وب سایت خود استفاده کنید.
ما برای راحتی کار شما کدهای لازم برای قرار دادن این تصاویر را نیز در زیر هر تصویر قرار دادیم.
برای همخوانی اندازه مورد نظر ما برای هر لوگو حداکثر ۳ اندازه آماده کردیم که کدهای زیر آن به ترتیب اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ را نمایش می دهد.

همچنین شما قادر هستید این کدها را در ابزارک(ویدجت) متن ( Text ) نیز قرار دهید.