مستندات

برچسب های متا در وردپرس


زمانیکه یک موتور جستجو صفحه شما را پیدا می کند. باید آن را فهرست کند ( آن را به بانک اطلاعاتی قابل جستجوی خود اضافه کند ) البته همراه با اطلاعاتی از سایت شما. اکنون موتورهای جستجوی زیادی از برچسبهای <META> استفاده می کنند. که به شما اجازه می دهد کلمات کلیدی و توصیف صفحه خود را در آن قرار دهید این به شما کنترل بیشتر می دهد تا صفحه شما در طول یک جستجو چگونه نمایش داده شود و اغلب باعث ترافیک بیشتر به سایت شما می شود.

برچسب متا چیست؟

متا تگ ها یعنی اطلاعاتی درباره سایت؛ که شامل مثلا توضیحات ، عنوان و کلمات کلیدی و دیگر موارد توضیحی که درباره سایت است می شود.

دو نوع اصلی برچسب متا/متا تگ وجود دارد :


HTTP-EQUIV
این متاتگ باعث میشود که اطلاعات اضافی ای همراه صفحه وب درخواستی شما در http header به مرورگر ارسال شود . مثلا میتوانید تاریخ انقضای اطلاعات را تعیین کنید یا میتوانید صفحه وب را با یک متا تگ خاص پس از چند ثانیه به صفحه دیگری بفرستید بدون دخالت کاربر !

NAME
این نوع از متاتگ برای تعیین اطلاعات داخل صفحه وب استفاده میشود که باعث میشود صفحه وب شما با راحتی بیشتری برای موتورهای جستجوگر شناخته شود … مثلا زبان این صفحه ، نام طراح ، کلمات کلیدی این صفحه و …

این یک مثال از متا تگ برای شرح یک وب سایت است :

<meta name="description" content="مکان قرارگیری توضیحات درباره سایت" />

مثالی از متا تگ های عمومی دیگر :

<meta name="resource-type" content="document" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="content-language" content="fa-IR" />
<meta name="author" content="نام مدیر سایت" />
<meta name="contact" content="harrietsmith@harrietsmith.us" />
<meta name="copyright" content="Copyright (c)2000-2010 
Harriet Smith. All Rights Reserved." />
<meta name="description" content="شرحی درباره وبسایت شما" />
<meta name="keywords" content="کلمه کلیدی ۱ , کلمه کلیدی ۲" />

برچسبهای متا در صفحه وب قابل دیدن نیستند مگر اینکه خود کاربر بخواهد آنها را ببیند.

یادداشت : در قسمت برچسب ها شما می توانید با افزودن برچسب زیر تاریخ انقضای صفحه وب را تعیین میکند . یعنی اگر کسی این صفحه وب را یکبار دیده باشد وقتی این زمان فرا برسد و او دوباره آدرس این سایت را در مرورگرش بزند این صفحه از داخل cache لود نمیشود بلکه از سرور دانلود میشود .

<META HTTP-EQUIV="Expires" CONTENT="Tue, 04 Dec 1993 21:29:02 GMT">