دسترسی به SVN

در حال حاضر دو مخزن (Repository) برای فایل های وردپرس فارسی وجود دارد. برای دسترسی به این مخازن باید از نرم افزار SVN استفاده کنید.

مخزن رسمی پروژه وردپرس فارسی بر روی مخزن اصلی وردپرس :
http://svn.automattic.com/wordpress-i18n/fa_IR/

مخزن غیر رسمی توسعه وردپرس فارسی :
http://opensvn.csie.org/wppersian

برای آشنایی با SVN می توانید این نوشته را مطالعه کنید.

دریافت نگارش

.zip —

دریافت .tar.gz

آگاهی از بروزرسانی

شما می توانید با وارد کردن ایمیل خود در قسمت زیر همواره از بروزرسانی آخرین نگارش های وردپرس فارسی باخبر بشوید.